Film av Inter Caledonia

Våres fartøy, Inter Caledonia, på kontrakt for Mowi Skottland.

19/11/2019