Dette er Intership

Om oss og vår visjon

Intership er en av få globalt opererende brønnbåtselskap, med en moderne og ung flåte.

Målet til Intership er å alltid levere høyest mulig kvalitet på behandling og transport av levende fisk. Vi har muligheten til å sikre dette gjennom våre avanserte fartøy som utnytter innovasjoner og moderne systemer for å tilby transport av levende fisk på en sikker, miljøvennlig og bærekraftig måte.

Hos Intership tar vi oss av fiskevelferd, transport av smolt og slaktefisk, sortering og behandling.

Menneskene – vår mest verdifulle resurs

Våre ansatte er fokusert på å være en pålitelig og profesjonell partner for de kritiske stegene i de forskjellige livsfasene til en laks, når det kommer til kontakt med en brønnbåt. Forståelsen av at det er av den største betydning at den skjøre og verdifulle fisken er behandlet korrekt, forsiktig og effektivt gjennom alle steg, ligger i vår natur.

 

Intership har bygget et lag av svært kompetente mennesker, som innehar flere tiår med industriledende erfaring innenfor maritime industrier, og spesielt innenfor brønnbåtnæringen. Det er derfor vi sier at menneskene er vår mest verdifulle resurs. Dette betyr at vi forstår hva som kreves for å innovere, bygge og vedlikeholde den kvaliteten av service våre klienter krever, og fisken fortjener.

Teknologien – miljøvennlige innovasjoner

Intership har vært med på utviklingen av et gjennombrudd innenfor ferskvannsbehandling av lus og AGD. Vår industriledende omvendt osmosesystem gir en svært effektiv, rimelig, miljøvennlig og kjemikaliefri ferskvannsbehandling.

 

I korthet betyr det at vår omvendte osmoseteknologi er i stand til å levere en effektiv og miljøvennlig produksjon av ferskvann, for behandling mot AGD og lus. Det vil også resultere i en lavere kostnad enn alternative behandlinger, uten at noen form for kjemikaliebasert behandling er i bruk, og svært redusert risiko for død fisk.

 

“Med RO-systemet ombord, bruker vi ingen ingen kjemikalier. Dødligheten er lik null og stressfaktoren er svært lav, I tillegg til at fisken tar til seg fôr like etter behandling. Det vil derfor være gevinster i form av både økonomi, fiskevelferd og mjljø”, Ole Peter Brandal, Intership CEO

Kvalitet og miljø – Vårt fokus

Intership er sertifisert av DNV i henhold til noen av verdens strengeste standarder innenfor kvalitet, miljø, matvaretrygghet og sosial praksis, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og Global G.A.P.

 

ISO 9001:2015 er med på å kvalitetssikre at vi som organisasjon holder en høy standard i leveransen av produkt og tjeneste opp i mot kunde og reguleringer, samtidig som vi hele tiden må arbeide med å forbedre oss i leveransen.

 

ISO 14001:2015 påser at vi som organisasjon fortsetter å forbedre vår prestasjon innenfor miljø og bærekraft gjennom å effektivisere de ressurser vi har og redusere utslipp.

 

Selskapets policier

 

Our vision and objectives – TRYKK HER

 

Health Safety and Quality Policy – TRYKK HER

 

Environmental Policy – TRYKK HER

 

Drug and Alcohol Policy – TRYKK HER

 

Anti-Bribery & Anti-Corruption Policy – TRYKK HER

 

Social responsibility and Equal opportunities Policy – TRYKK HER

 

Cyber Security Policy – TRYKK HER

Safety Target

0

Lost Time Injury

Environment Target

0

Spill To Environment

Health Target

< 2 %

Sick Leave

Quality Target

< 1,5

Nonconformance per audit

Fra smolt
til slakting

Transport av smolt

I den kritiske fasen der laksen er klar for saltvann, sikrer vår avanserte flåte og moderne system at fisken blir transportert og kommer trygt og sikkert frem i merden.

Behandling mot lus og sykdommer

Intership har vært med på å utviklet en fremtidsrettet teknologi innen ferskvannsbehandling mot lus og AGD. Vår industriledende omvendt osmosesystem tilbyr en svært effektiv, rimelig, miljøvennlig og kjemikaliefri behandling.

Sortering av fisken

Vår flåte er utstyrt med den siste av teknologi og systemer for å tilby en effektiv og sikker sortering av fisken, både under vekst og i slaktefasen.

Slaktetransport

Når det er tid for å slakte, så tilbyr vi lukkede system for transport av levende fisk, fra merdene til slaktemottaket. Vår moderne flåte og systemer sikrer at faktorer som vannkvalitet, lasting og lossing, og fiskevelferd er håndtert med effektivitet og omtanke.

Transport av smolt

I den kritiske fasen der laksen er klar for saltvann, sikrer vår avanserte flåte og moderne system at fisken blir transportert og kommer trygt og sikkert frem i merden.

Behandling mot lus og sykdommer

Intership har vært med på å utviklet en fremtidsrettet teknologi innen ferskvannsbehandling mot lus og AGD. Vår industriledende omvendt osmosesystem tilbyr en svært effektiv, rimelig, miljøvennlig og kjemikaliefri behandling.

Sortering av fisken

Vår flåte er utstyrt med den siste av teknologi og systemer for å tilby en effektiv og sikker sortering av fisken, både under vekst og i slaktefasen.

Slaktetransport

Når det er tid for å slakte, så tilbyr vi lukkede system for transport av levende fisk, fra merdene til slaktemottaket. Vår moderne flåte og systemer sikrer at faktorer som vannkvalitet, lasting og lossing, og fiskevelferd er håndtert med effektivitet og omtanke.